Ty w sercu mym byłeś przez Komunię Świętą

Ty w sercu mym byłeś przez Komunię Świętą

“Ty w sercu mym byłeś przez Komunię Świętą, a mimo to nie umiałam powstrzymać się od grzechu, wpuściłam zło do serca, a ono Tobie związało ręce, pozbawiło swobodnego działania w mej duszy. Oddałam Ciebie w ręce grzechu, Tyś był związany, a zło we mnie rządziło”.

św. Urszula Ledóchowska “Bądź jak lampka przed tabernakulum. Myśli o Eucharystii”, s. 42

Photo by S. Hermann & F. Richter on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz