Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Mt 11,28-30

Photo by Free-Photos on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz