Rana odniesiona wskutek opuszczenia przez matkę

Rana odniesiona wskutek opuszczenia przez matkę

„Rana odniesiona wskutek opuszczenia przez matkę okazała się szczególnym miejscem spotkania z Bogiem, miejscem, gdzie współdziałała z Nim, pozwalając Miłości na pokochanie siebie”.

o św. Teresce, B Dubois „Uzdrowienie zranień z dzieciństwa ze św. Teresą z Lisieux”, tł.
M. Grabski, Kraków 2017, s. 96

Brak komentarzy

Dodaj komentarz