Zawsze się radujcie

Zawsze się radujcie

“Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła”.

1Tes 5,16-22

Photo by Daniel Reche on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz