Żyje naprawdę, kto jest użyteczny dla wielu

Żyje naprawdę, kto jest użyteczny dla wielu

“Żyje naprawdę, kto jest użyteczny dla wielu, żyje naprawdę, kto rozporządza sobą; ci natomiast, którzy siedzą w ukryciu i gnuśnieją, tak pozostają w domu, jak w grobie. U nich na progu można wyryć w marmurze imiona; oni umarli za życia”.

Seneka

Photo by Николай Оберемченко on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz