Dochodzić swoich praw

Dochodzić swoich praw

“Dochodzić swoich praw – to działać ze szkodą dla duszy, a chcieć pouczać innych, nawet gdyby miało się słuszność, to jest działać nie w porę. Co więcej, to nie jest zgodne z prawem, bo nie odpowiadasz za ich postępowanie. Nie trzeba, byś była Sędzią pokoju – jedynie Bóg ma do tego prawo – twoim osobistym zadaniem jest być Aniołem pokoju”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus “Rady i wspomnienia”, s. 118

Photo by Sang Hyun Cho on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz