Nie zamykaj drzwi serca twego

Nie zamykaj drzwi serca twego

“- Nie zamykaj drzwi serca twego na działanie Mej łaski, nie chroń duszy swej przed promieniami Mej Miłości. Wiedz, że samo pragnienie zjednoczenia ze Mną już jest początkiem tego zjednoczenia. A choćbyś najkrwawsze zadawała sobie pokuty, nigdy godną tej łaski nie będziesz”.

słowa Jezusa, K. Kowalczewska “Mów Panie…”

Photo by Foundry Co on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz