O duszę trzeba mieć także staranie

O duszę trzeba mieć także staranie

“Patrz – mówiła mi – o duszę trzeba mieć także staranie, a często się o tym nie myśli i nie zadaje się im rany. Dlaczego? Dlaczego nie przynieść im ulgi z tą samą delikatnością, z tą samą miłością bliźniego, jak staramy się ulżyć ciału? A przecież niektóre dusze są chore, są bardzo słabe, są całe cierpiące. Jakąż czułość powinnyśmy mieć dla nich”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus “Rady i wspomnienia”, s. 109

Photo by sonoko n on Pixabay

Brak komentarzy

Dodaj komentarz